Welcome to PV Tennis

มาทำความรู้จักกับศูนย์ฝึกเทนนิสเด็กแนวใหม่ในห้องปรับอากาศที่มีชื่อว่า พีวีเทนนิส 

  • เราคือศูนย์ฝึกเทนนิสเด็กแนวใหม่ในห้องปรับอากาศ ที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองยุคใหม่ ที่ต้องการปลูกฝังให้บุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านรักการเล่นกีฬาเทนนิสตั้งแต่เยาว์วัย
  • เรามีวัตถุประสงค์ที่จะปูพื้นทักษะการเล่นเทนนิสอย่างถูกวิธีและปลูกฝังให้เด็กมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  • เราคือผู้ที่พัฒนาศูนย์ฝึกเทนนิสให้เหมาะสมกับผู้เล่นที่ยังเป็นเด็ก และมีความพร้อมน้อยให้สามารถฝึกเทนนิสได้อย่างง่ายและปลอดภัย โดยการย่อส่วนสนามและอปกรณ์ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับผู้เล่น
  • เราคือผู้ที่พัฒนหลักสูตรการสอน โดยนำเกมส์เข้ามาเป็นสื่อการสอน ซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกสนุกกับการฝึกตลอดเวลา

 

บรรยากาศการเรียนแนวใหม่

การจำลองสนามเทนนิสกลางแจ้งมาไว้ในห้างสรรพสินค้า จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการมาฝึก และยังเป็นการพัฒนาบรรยากาศการฝึกแนวใหม่ โดยผู้ฝึกจะรู้สึกเสมือนหนึ่งได้ไปเที่ยวสวนสนุก และผู้ฝึกจะได้เล่นสนุก ได้ออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับการฝึกทักษะเทนนิสอย่างถูกวิธี โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เพราะรูปแบบการฝึกของเราจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดเวลา จึงทำให้ผู้ฝึกตั้งใจฝึกฝนและให้ความร่วมมือ